AMERYKAŃSKIE METAFORY

Amerykanie natomiast, zaproponowaną im konwencję metaforycz­nego ujmowania wypowiedzi, potraktowali z dużą swobodą. Widać, że weszli w nią znakomicie i bez oporów, widocznych częściowo w kon­strukcjach polskich (np. kwestionariusz 11PL) i bardzo szeroko w po­dejściu, jakie zaprezentowali Holendrzy. Amerykańskie metafory stanu współpracy rodzina-szkoła-gmina były konstruowane w oparciu o bardzo zróżnicowane nośniki. Badani wybierali kanały telewizyjne (7) prawie tak samo często, jak okładki magazynów (6) lub powiązanie obu rodzajów ikon (7). Wśród tych pierwszych największym powodzeniem cieszył się Discovery Channel, najpopularniejszym w konstruowaniu metafor stanu magazynem oka­zał się – podobnie jak wśród Holendrów – Life.Bazując na poglądzie, że samo zróżnicowanie ikon dla wyrażenia sta­nu oraz ideału współpracy, stanowi o krytycznej diagnozie obecnej sy­tuacji, można powiedzieć, że studenci amerykańscy dalecy są od jej pochwały. Tylko w czterech przypadkach posłużyli się tymi samymi iko­nami, a i wśród nich zdarzyły się takie, w których pisemny komentarz ukazał niezgodę na rzeczywistość oraz kierunki jej zmiany.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone