ANALIZA WYPOWIEDZI

Z analizy holenderskich wypowiedzi o obowiązkach dość jasno wy­nika niezwykle ludzki w swoich cechach, pełen wewnętrznego ciepła, przeniknięty głębokim, może nawet nieco sentymentalnym humani­zmem, model jednostkowy i społeczny. W odróżnieniu od podejścia amerykańskiego, eksponującego pewną użyteczną drobiazgowość i pragmatyzm politycznie myślącego sprzymierzeńca oraz od ujęć pol­skich, zdominowanych legislacją i osadzonych w prawnej racjonaliza­cji, separującej ich od potencjalnych współpracowników, holenderscy rodzice i nauczyciele oraz szersza społeczność, to przede wszystkim ludzie „otaczający dziecko miłością”, „troszczący się o dziecko”, „dostar­czający dobrych wzorców zachowań”, „uczący życia”, „umożliwiający doświadczanie środowiska i pozyskiwanie informacji”, „pomagający szkole i uczącemu się dziecku”, „czyniący wszystko co dlań najlepsze”, itp. (por.: tabela – wykaz obowiązków). Wizje te są z gruntu idealistyczne, konstruowane w oparciu o „szla­chetne ludzkie ideały”, dość utarte w społecznej mentalności, stąd wy­żej osadziłam je w obszarze sentymentalnego humanizmu. Idealizm można w tym świetle uznać za cechę, organizującą myślenie holender­skich studentów o współpracy rodzina-szkoła-gmina.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone