BADANIA ANKIETOWE

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w California State University w Fresno, z pomocą profesor Daenne Evans-Schilling, pracownika naukowo-dydaktycznego tej uczelni i współautora programu Parent Power Project, który skupia się na przygotowaniu do partnerstwa edu­kacyjnego. Nieocenione okazało się jej wsparcie w procesie adaptowa­nia kwestionariusza ankiety do warunków amerykańskich. Ponadto, w oparciu o listę dyspozycji, przeprowadzony z nią został wywiad, przy­noszący dane o ogólnych warunkach funkcjonowania uczelni oraz przygotowania przyszłych nauczycieli. Podobnie, osobą wspierającą realizację badania w Holandii był dr Pe­ter Lindhoud, pracownik Windesheim University w Zwolle.Polska część badań ankietowych realizowana była z pomocą pracow­ników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzących seminaria magisterskie.Badaniem objętych zostało 57 osób, w tym trzech pracowników uczelni i 54 studentów, po 20 w USA i Polsce, 14 – w Holandii.Niewielka liczebność badanej grupy wiąże się z jakościowym charak­terem projektu badawczego. Nie jest tu istotna odpowiedniość próby pod względem statystycznym, lecz możliwie głębokie wniknięcie w in­dywidualne sposoby myślenia, nastawienia i tendencje, występujące w orientacjach osób uczestniczących w badaniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone