BADANIA NAD PUBLICZNOŚCIĄ LITERACKĄ

Badania nad publicznością literacką krzyżują się często — szczególnie w zakresie przedmiotu literatury dla dzieci i mło­dzieży — z badaniami psychologiczno-pedagogicznymi i socjolo­gicznymi nad czytelnictwem. Wypada jednak zauważyć, że są to dyscypliny zgoła odmienne: „historyk literatury — pisze Ja­nusz Sławiński — zajmuje się światem czytelnika w takiej mie­rze [.. .], w jakiej świat ten można ujmować jako dopełniający w stosunku do świata tekstów literackich. […] Nie o to idzie, by na literaturę patrzeć z perspektywy odbiorcy, ale o to głów­nie, by na odbiorcę spojrzeć z perspektywy literatury. W tym aspekcie jawi się on jako historycznie określony punkt zacze­pienia rozmaitych tekstów, jako miejsce, w którym narosła jakaś ich kolekcja”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone