BARWNY OBRAZ

Nie dość barwny i wielce schematyczny to obraz. Odkrywa on wiedzę badanych, wyznaczającą ich stosunkowo sztywne nastawienie na współpracę w granicach ról tradycyjnych, ukształtowanych w warunkach poprzed­niego systemu. Analiza obowiązków wydaje się też potwierdzać występowanie w pol­skiej rzeczywistości dyskursu profesjonalnego, zakorzenionego m.in. w formule akademickiego kształcenia nauczycieli. Jako profesjonaliści, ugruntowujący w powyższy sposób rozumiany etos własnej pracy, stają się przy tym jednocześnie narzędziami reprodukcji, samoodtwarzania się totalitarnego systemu w dostępnych im obszarach.Badani holenderscy w wypowiedziach o obowiązkach rodziców, nauczycieli oraz gminy, budują obraz swojej rzeczywistości nieco ina­czej niż omówione wyżej grupy. Choć w wykazie obowiązków rodzi­ców znajdziemy mnóstwo wspólnych dla USA i Holandii (akcent w nich pada na wysokie znaczenie domowego uczenia się) i żadnego wspólne­go z Polską, to w podsumowujących konkluzjach nie wydaje się mieć to istotnej, różnicującej rangi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)