BEZPOŚREDNIE WSKAZANIE

Fakt braku w holen­derskim programie studiów przedmiotów o nazwach bezpośrednio wskazujących na partnerstwo, jako ich główną treść, nie ma tu zatem większego wpływu na poziom i poczucie przygotowania studentów, korzystających z kursów w jego ramach. Kursy te mogą być bowiem całkowicie wyczerpujące w odniesieniu do specyficznych, lokalnych wyzwań w zakresie współpracy rodzina-szkoła-gmina. To, jak ocenia­ją swoje przygotowanie w tym zakresie studenci, może być faktem, po­twierdzającym tę argumentację. Nie jest to ocena entuzjastycznie wysoka, niższa od amerykańskiej, jednak z pewnością można stwier­dzić, że Holendrzy nie mają w tej dziedzinie kompleksów i czują się w niej – inaczej niż Polacy – swobodnie. W związku z tym nie zaskakują ich deklaracje wysokiej gotowości do podejmowania współpracy z rodzicami i środowiskiem. Ich wskazania w tym zakresie mieszczą się na skali od punktu 7 do 10, z największym skupieniem (8 wskazań) w punkcie 8. Wydaje się, że ta spójność poczu­cia dobrego przygotowania do współpracy i chęci jej podjęcia, w spo­sób jednoznaczny rysuje orientację holenderskich studentów wobec tego wycinka ich rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!