CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE

W wyniku całościowego spojrzenia na tę strukturę powinien po­wstać obraz orientacji przyszłych nauczycieli wobec współpracy z ro­dzicami i lokalną społecznością, wokół dziecka i szkoły. W związku z tym odczytanie jego treści, możliwie pełne osiągnięcie go staje się głównym problemem badania. W formie pytania można przedstawić go następująco:Jak przyszli nauczyciele szkół polskich, holenderskich i amerykań­skich zorientowani są na współpracę z rodzicami uczniów oraz lokal­nym otoczeniem szkoły?W kontekście teorii orientacji Marka Ziółkowskiego, na której zbu­dowany jest opisywany zamysł badawczy, należy dodać, że chodzi tu o konstelacje ich przekonań, wartości, potocznej wiedzy, ocen, dyspozy­cji do zachowań w odniesieniu do tego ściśle określonego fragmentu społecznej rzeczywistości. Jeśliby osadzić te konstelacje w perspekty­wie edukacyjnej semiotyki, mogą one służyć jako mapa, matryca dla wiedzy o ich myśleniu o rodzicach i innych osobach w społecznym oto­czeniu ucznia i szkoły oraz przyszłej z nimi współpracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!