CAŁOŚCIOWY OBRAZ

Konstrukcję, na której powstaje ów całościowy obraz, wyznaczają poszczególne elementy orientacji, mieszczące się w metaplanowym ujęciu: Jak jest, jak być powinno, dlaczego nie jest tak, jak być powin­no? W toku analizy wypełniających tę strukturę treści można odkryć mapy znaczeń, specyfikę myślenia polskich i amerykańskich studentów o czekającej ich współpracy z rodziną i szerszym środowiskiem. Zada­nie to również zostało podjęte w tej części opracowania.Ocena oraz dyspozycje do zachowań przyszłych nauczycieli w zakre­sie współpracy rodzina-szkoła-gmina, pozostają ze sobą w ścisłym związku, w dość bezpośredni sposób wyznaczając perspektywiczną kondycję tego fragmentu społecznej rzeczywistości. Ocena własnego przygotowania do współpracy wypada najlepiej w grupie amerykańskiej. Można stwierdzić, że badani czują się dobrze przygotowani do czekających ich zadań, w znakomitej większości umiejscowili bowiem swoje oceny w prawej części skali (90% wskazań, rozłożonych od punktu 5 do 10).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone