CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Poziom meta w projektowanych analizach zostanie osiągnięty na eta­pie złożenia analiz szczegółowych, związanych z operowaniem poszcze­gólnymi narzędziami, takimi jak kwestionariusz z jego obydwoma uzupełniającymi się częściami, arkusz spostrzeżeń, lista dyspozycji z transkryptem wywiadu (organizacja kształcenia studentów, dane demograficzne, ogólne uwarunkowania przygotowania zawodowego na­uczycieli). Powiązaniu elementów analiz skojarzonych z tymi narzędzia­mi, na etapie uogólnień i podsumowujących interpretacji będzie służyć próba zakorzeniania odkrytych zależności w kontekstach teoretycznych. Powinno to doprowadzić do realizacji celów postawionych w badaniu. Projekt badawczy w jego realizacyjnej wersji bazuje na współpracy z European Research NetWork About Parents in Education [ERNAPE], stowarzyszeniem badaczy akademickich, afiliowanym przy organizacji rodziców na szczeblu Unii Europejskiej – European Parnets’ Associa­tion [EPAJ oraz z Center on School, Family, and Community Partner- ships przy Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone