CZĘSTSZY WYBÓR

Poprzez częsty wybór Discovery/National Geographic dla określe­nia ideału współpracy, w grupie tej wyraźnie zaznacza się też nacisk na profesjonalizm nauczycieli, mający warunkować pomyślny rozwój part­nerstwa (kwest.l2,18,19PL), np.:IDEAŁ: National Geographic/Discovery – interesujące, różno­rodne tematy, realizowane przez fachowców z danej dziedziny, [kwest. 19PL]Natomiast wybór Life, inaczej niż w grupie przyszłych magistrów, oddaje tu nastawienie na dziecko w kształtowaniu ideału współpracy (kwest. 17, 20PL). Life wybrany przez dwie studentki piątego roku, oznaczał kiepską kondycję współpracy (kwest. 10PL) oraz ideał, w któ­rym eksponowano rolę przekazu informacji. Wśród badanych ze studiów magisterskich zaznaczyła się większa różnorodność w doborze ikon oraz charakterystyczne nastawienie na rolę informacji – postrzeganą w dwóch perspektywach – jako istotny element pomyślności współpracy rodzina-szkoła-gmina oraz jako cecha współczesnego świata. Charakteryzuje ich też, niższa niż u licencjatów, ocena aktualnego stanu współpracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!