DEMOKRATYCZNA SZKOŁA

Te i inne niepowodzenia w realizacji podjętej przez Stowarzyszenie misji powodowało stopniową erozję inicjatywy i wiary w sens prowa­dzonych działań wśród członków Stowarzyszenia a także narastające przeświadczenie o konieczności szerszej zmiany, obejmującej cały sys­tem szkolny. Nie jest to jednak możliwe bez zdecydowanego wsparcia postępowych polityków, zainteresowanych procesem rzeczywistego uspołeczniania szkoły z zapleczem w postaci silnego i zorganizowane­go lobby rodziców.Czy możliwa jest demokratyczna szkoła?Zdaniem Krzysztofa Śnioszka, szefa Katowickiej Międzyszkolnej Rady Rodziców problem edukacji nie polega dziś na tym, aby zmie­niać przepisy i dostosowywać je do jakichś wypróbowanych wzorców, najistotniejszym problemem jest gruntowna zmiana mentalności urzędników, dyrektorów, nauczycieli. Rodzice oczekują uważnego wysłuchania swoich racji. Nie ma bowiem szans na uspołecznienie polskiej szkoły – zakładanie rad rodziców – jeśli szkoły są od lat are­ną ostrej walki o władzę, którą dyrektorzy nie chcą się „podzielić’’ za żadną cenę. Nawet tam, gdzie udało się powołać rady rodziców, po­zostają one pod ścisłym dyrektorskim nadzorem. Nie lepiej ma się rzecz na polu samorządowym, gdzie rodzice nie mają nic do powie­dzenia. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!