DIAGNOZA OBECNEGO STANU

Diagnoza obecnego stanu nie jest w nich, być może, tak jednoznacz­nie negatywna, jednak fakt obrania innej ikony dla zbudowania me­tafory stanu idealnego, stanowić może argument przemawiający za przynajmniej nie pełną akceptacją tego, co dzieje się aktualnie w zakre­sie współpracy rodzina-szkoła-gmina.W związku z tym, że jedynie dwie osoby oparły się na tych samych nośnikach (w obu przypadkach Reader’s Digest, opisywane przez pry­zmat różnorodności, gwarantującej przystępność) i dwie zrezygnowa­ły z tworzenia metafory idealnego stanu, można stwierdzić, że polscy respondenci raczej nie akceptują obecnego. Przy czym, oczywiście, paleta ich diagnoz w tym zakresie jest bardzo szeroka, od zdecydowa­nie czarnych ujęć:STAN: Cartoon NetWork, (…) szkoła-dom-lokalna wspólnota działa (…) raczej na zasadzie zabawy niż konkretnej działalno­ści. Widać tu raczej kłótnie i udowadnianie sobie własnych praw, niż rzeczywistą chęć współpracy [kwest. 6PL],STAN: Reader’s Digest, (…) jedynie dotykają problemów, wszystko idzie po wierzchu [kwest. 1PL], do podejść akceptujących, choć nie pozbawionych poczucia potrzeby zmian w zakresie obecnego stanu, np.:STAN: Discovery, programy bardzo ciekawe (…), piękne zdję­cia, sposób przedstawiania i komentarza [kwest. 18PL], IDEAŁ: National Geograpfic, Discovery, (…) różnorodność te­matów przygotowywanych i realizowanych przez osoby wy­kształcone [kwest. 18PL],

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone