DIALEKTYKA PRZYGODY

W tym nurcie twórczości przygoda jest własnością i tworem dziecięcego bohatera, wymo­delowaną według jego wizji i potrzeb fantazją. Jej rejestracji poświęcone są między innymi utwory Domagalika Szkoda, że zamarza morze (1974) oraz Przemyskiej Foka z gorącego wy­brzeża (1971). Na podstawie tego z konieczności przeprowadzonego w wiel­kim skrócie przeglądu tematów i problemów można powiedzieć, że przygoda, podobnie jak inne elementy rzeczywistości przed­stawionej w literaturze, jest „obrazem” kultury: wyraża ogólną fizjonomię epoki i odzwierciedla obowiązujące w niej normy wartości.Inną zasadą ogólną występowania przygody w literaturze dla dzieci i młodzieży, którą chcemy tu rozważyć, jest współobecność dwóch aksjologii: dziecięcej i dorosłych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone