DLA POTRZEB BADANIA

Elementy obu kategorii, występujących w tej części kwestionariusza nazywam ikonami kulturowymi, określając w ten sposób semiotyczną płaszczyznę planowanych analiz. Przyjęłam, że ikona jest znakiem, w któ­rym znaczące jest postrzegane jako upodobnienie bądź imitacja znaczo­nego. Ikoną w tym znaczeniu jest portret, onomatopeja, naśladowany gest. Ikona kulturowa to znak mieszczący się w obszarze wszelkich typo­wych działań i zainteresowań ludzi. Dla potrzeb badania, realizowane­go wśród młodych, wykształconych osób, osiadłych w kulturze zbliżonej m.in. wskutek silnego oddziaływania mediów, takich jak telewizja i pra­sa, wybrane zostały ikony w tym właśnie zakresie.W świetle teorii kultury wizualnej, nakreślonej przez Tomasza Szkudlarka w jego szkicu z filozofii i pedagogiki dystansu, w związku z od­działywaniem mediów zaznacza się obecnie pewna dominacja obrazu nad innymi formami przekazu, kształtującymi życie społeczne. Wizualność dzisiejszego świata staje się normą jego ustawicznego konstytu­owania się. Nasza rzeczywistość zmienia się, powstaje ciągle na nowo, jednocześnie zachowując porządek wyznaczony wizualnym konstru­owaniem jednostkowej i społecznej samowiedzy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone