DODATKOWE RYSY ROLI NAUCZYCIELA

Stereotyp prote­stanckiej Holandii i katolickiej Polski znajduje w tym pewne potwierdze­nie. W obu tych grupach ewidentną wartość stanowi wolność związana z posyłaniem dzieci do szkół, honorujących wyznanie rodziców.Podsumowując, prawa ujmowane są przez badanych zgodnie z legi­slacją i przedstawiają bogatą wiedzę o statusie prawnym potencjalnych partnerów edukacyjnego współdziałania. Niektóre z nich są jednak in­terpretowane w sposób, zdradzający pewne zorientowanie na określo­ną rolę nauczyciela we współpracy rodziny, szkoły i gminy. I tak, profesjonalizm zidentyfikowany w realiach dyskursywnej praktyki, okazuje się kanalizowaniem wpływów rodziców w obszarze wychowa­nia dzieci (najlepsi wychowawcy), z jednoczesnym zamykaniem spraw nauczania w gestii nauczyciela. Prawo rodziców do odpowiadania za dziecko, również – dziecko w szkole, znajduje w tym karkołomną repre­zentację. Dotyczy to dwóch badanych grup – amerykańskiej i polskiej, chociaż w amerykańskiej zaznacza się słabiej.Istnieją też dodatkowe rysy roli nauczyciela, ujawniające się w toku analizy praw wyróżnionych przez badanych. Prawa ujęte w polskiej i holenderskiej grupie rysują ogólne nastawienie na własną autonomię, jednak rozumiana po holendersku jest niezależnością utrzymywaną przy pełnej akceptacji pierwszeństwa rodziców we wszystkich spra­wach dotyczących dziecka w szkole.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone