DROGI INICJACJI

Wymienione kanały, to rów­nocześnie drogi inicjacji literackiej pojmowanej jako: „zespół działań wychowawczych uświadomionych i spontanicznych, prowadzących do wytworzenia w wychowanku względnie autono­micznej potrzeby korzystania z dóbr kultury” .Rola pierwszych przewodników po literaturze przypada rodzi­com. Książka pełni wówczas funkcje fatyczne, jest jednym ze sposobów nawiązania kontaktu z dwu-, trzyletnim dzieckiem. Do­maga się ono wielokrotnego czytania tych samych utworów. Zna je świetnie na pamięć i ostro protestuje, gdy czytający opuszcza nawet mało istotny fragment. Równie mocno reaguje na dobrą literaturę, jak i na teksty o pozornych wartościach artystycznych. W cytowanej pracy poświęconej inicjacjom literackim, Joanna Papuzińska pokazuje, jak we współczesnym nam społeczeństwie zadania wychowawcze przejmują bardzo szybko wyspecjalizo­wane instytucje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)