DRUGA CZĘŚĆ

Autor ten, na podstawie ba­dawczych analiz, wyodrębnił 6 typów postrzegania rodziców przez nauczycieli: kłopot, policjanci, paraprofesjonalna pomoc, pierwsi wy­chowawcy, przedszkolni nauczyciele, partnerzy. Wykorzystałam je w pierwszej części kwestionariusza, zmieniając nieco nazwę stereo­typu rodzica – policjanta, w związku z potencjalnymi trudnościami w precyzyjnym odczytaniu znaczenia, jakie łączy z nim R. Meighan. Ogromną rolę grają w tym również zróżnicowania kulturowe, występu­jące wśród badanych z Holandii, USA i Polski. W ramach tych zróżnico­wań, policjant nie wszędzie i niekoniecznie jest patrzącym na ręce stróżem prawa i publicznego porządku, praktycznie wymierzającym sprawiedliwość tam, gdzie sam uzna, że trzeba (jak w skrócie głosi opis stereotypu). Wobec tego przedstawiłam tę rolę w sposób opisowy, umieszczając opis w dwóch odrębnych pytaniach o nakazach i groź­bach, płynących ze strony rodziców.Druga część kwestionariusza jest skonstruowana z pytań oraz kolo­rowych ilustracji fotograficznych, których wykorzystanie stanowi pod­stawę odpowiedzi. Wybranymi dowolnie obrazkami badani powinni posługiwać się w celu wyrażenia własnych sądów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)