DYSKURS PROFESJONALNY

Zanika przy tym mówienie o nauczycielu i jego roli, szeroko obec­ne w wypowiedziach badanych z USA czy Polski. Może to być elemen­tem lub konsekwencją tej retoryki. Może też objawiać się w tym myślenie diametralnie różne od podejść reprezentowanych w pozosta­łych grupach badawczych. Oto Holendrzy, dostrzegając zmiany w spo­łecznej rzeczywistości, myślą o nauczycielu, jak o osobie szeroko uwikłanej w ich proces, żywo na nie reagującej i przeredagowującej projekt własnej pracy.Przy czym żaden z badanych nie mówi o potrzebie wyspecjalizowa­nych fachowców, osób lepiej niż inne „wiedzących jak…”. Preferowana jest tu elastyczność i wrażliwość w reagowaniu na zmiany otaczające­go świata. W gotowości do uczestnictwa w nich można dopatrywać się cech profesjonalizmu, sygnalizowanych przez studentów objętych ba­daniem. Wydaje się w związku z tym, że dyskurs profesjonalny w grupie ho­lenderskiej, w porównaniu z realiami innych badanych środowisk, pre­zentuje najbardziej łagodne oblicze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)