DZIAŁANIE NAUCZYCIELA

Działanie nauczyciela legitymizującego się określoną wiedzą, wkomponowanego w dany projekt naprawy świata, w określonych warunkach może być zagrożeniem. Zawłaszczanie autonomii potencjalnych partnerów zaczy­na być wówczas normą społecznego działania, a partnerstwo jest prze­kreślane i pomimo deklaracji oraz szczytnych haseł zanika jego istotowa formuła.Model, który z dużą dozą ostrożności można zacząć określać na pod­stawie analizy metafor studentów holenderskich, odbiega od dwóch omówionych wyżej w sposób zasadniczy.Przede wszystkim, postrzegając wpływ akademickiego kształcenia na głos, jakim o współpracy pomiędzy szkołą i jej środowiskiem mówią przyszli nauczyciele, należy zwrócić uwagę na refleksyjność i krytycz­ne widzenie własnej roli zawodowej w przyszłości, z jakim wypowiada­ją się holenderscy badani. Trudno właściwie w sposób bezpośredni łączyć to z charakterem kształcenia, ponieważ źródeł tego rodzaju po­dejść może być więcej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone