DZIĘKI UPROSZCZENIOM

Formułowali również metafory, przybliżające ich rozumienie aktu­alnego stanu w zakresie współpracy trzech środowisk edukacyjnych dziecka.Szczegółowe zestawienia wyników, uzyskanych w badaniu zamiesz­czam bezpośrednio w tekście, uwzględniając ich specyfikę. W świede lektury treści kwestionariuszy należałoby każdy z nich traktować jak odrębną całość, naznaczoną indywidualnym podejściem badanego. W miarę możliwości starałam się mieć to na uwadze, ogólne refleksje wyprowadzając z podejść jednostkowych. Dzięki umieszczeniu szczegółowych, aczkolwiek w każdym przypad­ku skategoryzowanych wyników w tekście, Czytelnik zyskuje też moż­liwość odkrywania wraz z badaczem niepowtarzalnych ujęć i sensów, jakie niosą. Może też wychwycić to, co okazało się nieuchwytne dla badacza i w ten sposób stać się uczestnikiem badania w jego najbardziej bodaj subtelnej warstwie, interakcji w obszarze tekstu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone