EDUKACJA NAUCZYCIELI

A edukacja nauczycieli? Ministerstwo zreorganizowało się ostatnio, w związku z wymianą ekipy rządzącej, wprowadzając zmiany w struk­turze departamentów. Trudno naprawdę zachować optymizm, myśląc 0 wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli (niezbędnej w świetle za­rysowanej tu sytuacji) w warunkach, które w MEN stworzono. Depar­tament kadr, zawalony dokumentacją i niekończącą się procedurą, dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli, został połączony z depar­tamentem doskonalenia nauczycieli. W tej hybrydzie niezwykle łatwo zagubić priorytet ustawicznego kształcenia, które jako organizowane dofinansowywane przez MEN, miałoby szansę wspomóc tę grupę za­wodową w aktualnie wyjątkowo ciężkim dla niej czasie.Bez sprawnie funkcjonującej sieci ofert w zakresie doskonalenia, nauczyciele prawdopodobnie masowo przeżywać będą syndrom wy­palenia zawodowego, a rozziew pomiędzy nimi i ich potencjalnie naj­większymi sprzymierzeńcami, jakimi są rodzice uczniów, stanie się przepaścią nie do pokonania. Szkoda, że to przepaść na drodze ku wiel­kiemu dobru, jakie w osobach współpracujących, wspierających się i rozumiejących się wzajemnie nauczycieli i rodziców, może przytrafić się dziecku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone