EKSPONOWANIE ROLI INFORMACJI

Zazanczające się w metaforach zorientowania amerykańskich stu­dentów wobec współpracy rodzina-szkoła-gmina, rysują się dość spój­nie, przede wszystkim jako ukierunkowanie na budowanie jedności tych trzech środowisk. Cechuje je jednak kilka szczegółowych nasta­wień, kategorii, za pośrednictwem których można rysować ogólny ob­raz ich orientacji w tym zakresie. Jak wynika z powyższych analiz, przedstawia się to następująco:Nastawienie na jedność rodziny, szkoły i lokalnej społeczności jako środowisk życia i edukacji dziecka, występuje wraz z kształtującym je:nastawieniem na szczęście – jednostkowy i społeczny dobro- stan, osiągany wraz z harmonią współpracy tych trzech środo­wisk,  nastawieniem na wielokulturowość, jako normę życia społeczne­go, doprowadzajacą do jedności rodziny, szkoły i szerszej wspól­noty (redukującą stratyfikację),  nastawieniem ujawniającym się w polityczności postrzegania spraw współpracy rodziny, szkoły oraz szerszej wspólnoty. Charakterystyczne jest w nich też eksponowanie roli informacji oraz nowoczesnych technologii w kształtowaniu relacji szkoły z otoczeniem społecznym ucznia oraz informacyjno-technologicznego charakteru współczesnej rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone