ELASTYCZNOŚĆ NAUCZYCIELI

Zmianach, które owo­cują wyraźnie dostrzeganą potrzebą elastyczności nauczycieli, ich – dalekiego od dominacji, czy uległości i podporządkowania – wsłuchi­wania się w otaczający świat. W grupach amerykańskiej i polskiej przejawia się to głównie w wy­rażaniu, tak przez jednych, jak drugich, zabarwionej mesjanistycz- no-misyjnie, troski o „cały nasz ludzki świat”, niezależnie od organiza­cyjnego zawężenia ich metaforycznych wypowiedzi do niewielkiego wycinka tego świata, jakim jest współpraca rodziny, szkoły i gminy Naj­wyraźniej zaznacza się to w zbudowanych na Animal Planet metafo­rach polskich studentów studiów zawodowych. Oddają to również inne wypowiedzi reprezentantów wszystkich badanych grup.Studenci rozciągają zagadnienie współpracy rodzina-szkoła-gmina niezwykle szeroko, z jednej strony być może ujawniając tym jego donio­słość i polityczne przełożenia na bardziej ogólne, ludzkie problemy. Z drugiej – prezentując zdominowanie stanem pewnego niepokoju o przyszłość ludzkości lub też ukazując swoją refleksyjność ukierunko­waną na losy świata i gotowość jego poprawiania jako element kompe­tencji nauczyciela, zajmującego się edukacją kolejnych pokoleń… Nie wiadomo, czy któraś (jeśli, to która) z tych interpretacji jest trafna, nie można tego raczej orzec na podstawie jedynie metafor stworzonych przez badanych. Jednak wrażenie, wynikające z analizy praw i obowiązków podmio­tów edukacyjnego partnerstwa, którą szczegółowo przedstawię dalej, zdawałoby się potwierdzać ostatnie z wymienionych wyżej uzasadnień, przynajmniej w odniesieniu do badanych z USA i Polski.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone