ELEMENTY DEMOGRAFII

Elementy przedstawionej demografii mogą okazać się znaczące w analizie orientacji studentów, pochodzących z różnych kręgów kul­turowych, żyjących w zróżnicowanych uwarunkowaniach społecznych. Zebrane kryteria mogą przybrać kształt zmiennych, których wpływ będzie analizowany w toku konstruowania obrazu owych subiektyw­nych nastawień jednostek do rzeczywistości, jakimi są orientacje. Nie­zmiernie ważne może być, na przykład, czy i ile oraz w jakim wieku dzieci posiada badany. Jego indywidualne nastawienia do problematy­ki współpracy nauczyciela i szkoły z rodzicami będą prawdopodobnie kształtowane w związku z rolą rodzica, którą sam stara się spełniać. Ponadto, można się spodziewać, że inaczej rolę tę pełnił będzie rodzic ucznia (dziecka w wieku szkolnym), inaczej – przedszkolaka czy stu­denta. Zróżnicowania mogą pojawić się również w związku z płcią ba­danych (m.in. rola matki, ojca) oraz wiekiem. Zarówno jeden, jak i drugi czynnik sugeruje odmienność doświadczeń, ściśle powiązanych z bada­nymi zagadnieniami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)