ETYKIETOWANIE SAMYCH SIEBIE

Na przykład, przypomina mi się w tym miejscu, bardzo charakterystyczne dla Holendrów etykietowanie samych siebie: Jestem z małego kraju i muszę uczyć się obcych języków”, „moje zda­nie nie znaczy wiele, tylu mądrzejszych wokół”, itp. Przychodzą też na myśl stereotypy myślenia o Holandii jako kraju wolności i tolerancji. Kontekst kulturowych uwarunkowań, związanych z tym specyficznym miejscem i społecznością, ukształtowaną łatami walk na tle religijnym i narodowym, może odgrywać tu znaczącą rolę.Jednak charakter i treści akademickiego kształcenia mogą mieć wpływ równie ważny, z tym, że ich idee dość wyraźnie splatają się z przywołanymi wyżej cechami kulturowymi. Możemy mieć zatem do czynienia z dość jednorodną grupą czynników, mających źródło w prze­kazie kulturowym. Jak już wspomniałam, Windesheim jest uczelnią utrzymywaną w dużej części ze środków gminy wyznaniowej, pielęg­nującą protestanckie tradycje. Chrześcijańska asceza, idea służenia in­nym własnym życiem i szanowania dobra jednostkowego na równi ze wspólnym znajdują tu odzwierciedlenie w zorientowaniu treści szcze­gółowych kursów, w przekazie wartości i innych oddziaływaniach uczelnianych nauczycieli na studentów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone