FORMALNY EKSPERYMENT

Ta ostatnia jest wobec niej mniej wyspecjalizowana, a więc bardziej uni­wersalna i jako taka dyktuje literaturze dla dzieci obszary .jej egzystencji. Mimo całego bogactwa specyfiki subkulturowej, nie ma literatury dla dzieci bez języka i doświadczeń literatury uniwersalnej. To skazuje literaturę dla dzieci na swoistą wtór- ność, głównie formalną. To, co można nazwać w niej ekspery­mentem formalnym, jest zazwyczaj próbą przejęcia, zaadopto­wania rozwiązań warsztatowych wypróbowanych i ugruntowa­nych wcześniej w literaturze dla dorosłych. Spektakularnym tego przykładem może być wiersz biały. I oto mamy pierwszy powód skazania, bo przecież nie świa­domego wyboru, literatury dla dzieci na tradycję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)