FUNKCJONUJĄCA SIEĆ

ERNAPE, jako sprawnie funkcjonująca sieć współpracy i wymiany naukowej w ramach studiów partnerstwa edukacyjnego w Europie, sta­ła się znakomitym źródłem wiedzy o warunkach europejskich, wyko­rzystywanym szeroko w tym opracowaniu. Nieoceniony wkład w tym zakresie wniosła profesor Birte Ravn z uniwersytetu kopenhaskiego, przewodnicząca stowarzyszenia, dzięki której uzyskałam dostęp do większości potrzebnych materiałów.Realizacji amerykańskiej części badań służył staż naukowy w centrum prowadzonym przez Joyce L. Epstein, przebiegający pod jej opieką i or­ganizacyjnie zapewniony przez Johns Hopkins University, stwarzając możliwość zarówno odpowiedniego, zgodnego z uwarunkowaniami śro­dowiskowymi zmodyfikowania narzędzi i przeprowadzenia badań, jak i teoretycznych studiów w zakresie edukacji społecznej, w szczególności  zagadnienia partnerstwa edukacyjnego, stanowiącego podłoże podję­tych dociekań badawczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone