GENEZA DYSKUSJI

Genezy tej rozbudowanej dyskusji można dopatrzeć się w pro­teście przeciwko instrumentalnemu traktowaniu tekstów literac­kich, wykorzystywaniu ich w celu osiągnięcia korzyści pozalite- rackich. Protest ten kierował się przeciwko „przykrajaniu” lite­ratury na dziecięcą, „maluczką”, ale i po prostu jednoznaczną skalę, przeciwko spłycaniu literatury, nadawaniu jej kształtu pogadanek moralizatorskich czy publicystyki, co w konsekwencji, sprzężone z instrumentalnym wykorzystywaniem tekstów przez pośredników, sprowdzało literaturę do roli określanej w dydak­tyce jako demonstracja materiału wychowawczego. Protest ten kierował się więc w stronę odczytywania tekstu i sposobu ani­mowania jego miejsca w kulturze literackiej dziecięcych odbior­ców oraz autorskiej wizji czytelnika.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone