GRA WPŁYWÓW

Nie dominują wprost, lecz rozwijany w wyznaniowej uczelni, instytu­cjonalny, bazujący na religijnej retoryce dyskurs, przenoszony w ich orientacjach na współpracę z rodzicami i gminą stanowi o tworzeniu nierównych relacji, o władzy utrwalającej się w hegemonicznej postaci wielopokoleniowej tradycji o podłożu religijnym. Partner jest tu wkom­ponowany w określone ramy, musi być tym, który honoruje ściśle okre­ślone wartości, w tym przypadku protestanckie, m.in. ceni dobro ogółu na równi z własnym, podporządkowuje jednostkę społeczności, itp.W rezultacie uprawia praktykę gry wpływów, ustawia pozycje, zako­twicza i umacnia władzę.Holendrzy, partnerscy w swoich nastawieniach wobec rodziców i  dalszego otoczenia szkoły, w znakomitej większości (10 wskazań na 14 możliwych) nie widzą potrzeby ograniczania wpływu rodziców na sprawy szkoły i zamykania go w jakichś ściśle określonych sferach (je­dyną tego rodzaju dziedziną, dla zaledwie trojga badanych jest nauczy­cielska metodyka pracy edukacyjnej). Wniknięcie w szczegóły pozwala jednak na interesujące odkrycia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone