GRUPA BADAWCZA

Holenderska grupa badawcza to 14 studentów ostatnich lat zróżnico­wanych specjalności studiów nauczycielskich prowadzonych przez Win- desheim University w Zwolle oraz dwóch pracowników tej uczelni, dzielących obowiązki pomiędzy nauczanie i pracę organizacyjno-admi­nistracyjną w jednostce odpowiedzialnej za współpracę międzynaro­dową. Z 20-osobowej grupy studentów, objętych badaniem, sześciu wycofało się w jego trakcie i ostatecznie nie oddało kwestionariuszy, a dwoje w wypełnianiu kwestionariusza posłużyło się językiem holender­skim (nr 8, 9), podając powody związane z kłopotami w wyrażaniu my­śli w języku angielskim. Nie przekonały ich oferowane w trakcie badania możliwości, takie jak konsultacje z holenderskim, znanym sobie nauczy­cielem, gotowym do tłumaczeń; moja obecność jako autora pytań, które dzięki temu mogły być bezpośrednio wyjaśniane, itp. Uznawszy to za objaw trudności w realizacji badań międzykulturowych i przyjąwszy, że z ich powodu żadne przedsięwzięcie w tym zakresie nie jest właściwie w swojej – nawet najbardziej drobiazgowo przemyślanej formule – opty­malne, potraktowałam 14 otrzymanych kwestionariuszy jako uzyskany materiał badawczy – podstawę dalszych analiz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone