HIPOTEZA ODBIORCY

Hipo­teza odbiorcy porządkuje świat przedstawiony utworu, a także co wydaje się nie mniej ważne — odsyła autora do „wzorów zachowań” czytelniczych dziecięcej społeczności literackiej. A za­tem już w punkcie pojawienia się zamysłu dzieła operującego językiem sztuki kwestia artyzm—dydaktyzm jawi się jako pro­blematyka wtórna, dominuje nad nią bowiem autorska koncepcja „przemówienia” do czytelnika i założony sposób generowania tekstu. Można, oczywiście, śledzić, w jaki sposób myśl przewod­nia tekstu podporządkowuje sobie strukturę świata przedstawio­nego, ale jest rzeczą błędną utożsamianie elementów dydaktycz­nych z brakiem walorów estetycznych, choćby nawet prawdzi­wość takiej hipotezy potwierdzała analiza procesu historyczno­literackiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone