IDEAŁ PEDAGOGÓW

Poglądom tym prowieniencji oświeceniowo-pozytywistycznej zarzuca się, że wychowanie oparte na kulcie racjonalności, fachowości i normal­ności jest niewystarczające. Nie dopuszczając do innowacji zmian przekazuje się wychowankowi zawężony program życio­wy, który nie daje mu potrzebnych w niespodziewanych przy­padkach losu wzorców zachowania. Negując autokratyczny styl dotychczasowego wychowania zaleca się wychowankom, aby (w granicach bezpieczeństwa) przekraczali sferę nominalnych norm zakazów. Ideałem pedagogów staje się kształtowanie osobo­wości otwartej. Jeśli w relacji tradycyjnej osobowość jest sko­stniała, zamknięta, a dorośli kwalifikują czyny dzieci według własnych standardów, to w koncepcjach alternatywnych uzasad­nia się, że wartościowe dla dziecka jest nie tylko pozostawanie „w starym”, ale także wejście w świat inny i niezwykły.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone