INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

W analizie indywidualnych podejść do zagadnienia stanu oraz nie­rozerwalnie z jego określaniem związanego ideału współpracy, udało się wyodrębnić trzy kategorie nastawień: Nastawienie na nauczyciela jako kluczową postać współpracy.Nastawienie na dziecko jako centrum podejmowanych działań.Nastawienie na zmianę charakteru relacji, łączącej środowiska edukacyjne dziecka.W sposobie konstruowania metafor przez polskich studentów od­krywają się pewne zróżnicowania pomiędzy nastawieniami przyszłych magistrów i licencjatów. Medium telewizyjne jednoznacznie zdomino­wało grupę licencjatów (8 na 10 osób), magazyny – mniej dobitnie – magistrów (6 na 10).Zaznaczyło się też, różnicujące obie grupy, dokonywanie wyborów określonych ikon w tych zakresach. Animal Planet i charakterystyczne ujmowanie stosunków pomiędzy rodziną, szkołą i gminą z pozycji so­cjobiologicznej, jako opartych na zasadzie walki o wpływy i miejsce w społeczności, rozumianej jak stado, stanowi cechę licencjatów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone