INNE ELEMENTY TYPOLOGII

Inne elementy typologii R. Meighana pozostały bez zmian.W odniesieniu do ról, takich jak: rodzice jako paraprofesjonalna pomoc i rodzice jako przedszkolni nauczyciele, wyniki rozłożyły się we wszystkich grupach dość równomiernie, można określić je jako zbliżo­ne i niezbyt znaczące w ogólnym zestawieniu. W świetle wiedzy bada­nych role te nie są szeroko reprezentowane w ich rzeczywistościach społecznych. Przy czym, według badanych, obie zdecydowanie rzadziej występują w USA i Holandii, niż w Polsce. „Policyjne” role – rodzice jako rządzący i rodzice jako zagrożenie, najszerszą reprezentacje znajdują w warunkach polskich. Według 15 ba­danych (75%) jest prawdopodobne i bardzo bliskie rzeczywistości, że rodzice jawią się wobec nauczycieli jako rządzący. Dla Amerykanów jest to prawdopodobne w 8 przypadkach, przy czym żadne ze wskazań nie było umieszczone w punkcie maksymalnym skali. Holendrzy uznali, że tego rodzaju rozumienie rodziców w szkole niemal u nich nie występu­je (71% wskazań po lewej stronie skali).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone