ISTOTA DIALEKTYKI

I na tym właśnie chyba polega istota jej dialektyki. Najlepiej, jak się wydaje, proces ten można prze­śledzić, w jego różnych wariantach, na przykładzie rozmaitych koncepcji literatury.W modelu wychowawczym literatury walory- zacja przygody preferuje idee moralne. Przekładanie etycznych właściwości przygody powoduje dominację wzorców obowiązują­cych w kulturze oficjalnej. Biorąc za punkt wyjścia kryterium stopnia uobecnienia się wymienionej optyki w badanym piśmien­nictwie proponuję podział na trzy zasadnicze warianty.Wariant I. Gdy właściwy sens przygody niwelowany jest na rzecz innych wartości. W tym modelu wartościowanie, zgodnie z dziecięcą optyką, kreacji swego drugiego „ja” oraz potrzebą egzotyki i odmiany, zostaje zanegowane i odrzucone na rzecz „ja społecznego, wymaganego w kanonie ogólnego wychowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone