KATEGORIE PYTAŃ

Obiektami stały się poszczególne kategorie pytań:   współpraca szkoła-rodzice-lokalna społeczność w aktualnej rzeczywistości (kategoria ta odpowiada elementom struktury orientacji wyrażonym pytaniem Jak jest?) – trzy pytania (21-23),     postulowana współpraca szkoła-rodzice-lokalna społeczność w przyszłości (Jak być powinno?) – trzy pytania (24-26),  różnice pomiędzy stanem aktualnym a postulowanym (Dlacze­go nie jest tak, jak być powinno?) – jedno pytanie (27).Nośniki to ikony kulturowe, zaproponowane w kwestionariuszu, czyli kolorowe reprodukcje:   okładek popularnych magazynów: Outside, Scientific American, Lije, National Geographic, Reader’s Digest,  znaków graficznych reprezentujących popularne kanały telewi­zyjne (logo): MTV, Hallmark, CNN, BBC, National Geographic,HBO, Discovery, TCM, Cartoon NetWork, Muzzik, Canal Plus, Animal Planet.Badani, odpowiadając na poszczególne pytania posługiwali się me­taforami skonstruowanymi z wyżej wymienionych obiektów oraz, wy­branych z zaproponowanego zestawu, nośników.Na przykład, o aktualnej współpracy szkoła-rodzice-gmina mogli wypowiadać się jedynie utożsamiając ją z którąś z ikon, czyli składając obiekt i nośnik w nowe znaczenie (Aktualna rzeczywistość w tym za­kresie, to „Reader’s Digest”… i w uszczegółowieniu: Jedynie dotykają problemów, wszystko idzie po wierzchu).Podobnie o idealnym, postulowanym kształcie tej współpracy mogli wypowiadać się metaforycznie, na przykład w ten sposób: Przyszłość, to „Life” – wyczerpujące wiadomości, bieżące i ważne problemy, wciąga­jący styl.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone