KAŻDE BADANIA TREŚCI

Nadto zaś, jak każde badania recepcji treści lektury, kryły w sobie potencjalną gotowość łącznego rejestrowania kilku zja­wisk, których nie sposób potem w materiale badawczym wyod­rębnić. Czytelnik z jednej strony ocenia bowiem przedstawione sytuacje przez pryzmat posiadanego, własnego systemu wartości, z drugiej zaś poddaje się tendencji, którą zawiera utwór — jego sugestywnemu oddziaływaniu. Nie sposób także pominąć zastrzeżenie, że badania prowadzone były w okresie dość szczególnych napięć w życiu społeczeństwa polskiego. Rozpoczęto je bowiem w pierwszych miesiącach stanu wojennego, kiedy w świadomości setek tysięcy Polaków zaryso­wał się właśnie bardzo ostry konflikt między potrzebami bez­pieczeństwa a potrzebami godności i wierności, a więc konflikt, który zarazem był przedmiotem niniejszych badań. Sytuacja ta miała niewątpliwie swój refleks w świadomości dzieci, co znalazło wyraz w ich wypowiedziach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone