KONCENTRACJA NA POTRZEBIE JEDNOŚCI

Koncentrują się oni na potrzebie jedności, spójnego działania, w którym – inaczej niż w holenderskiej, a podobnie jak w polskiej gru­pie, gwarantem powodzenia będzie klarowny podział ról (np. kwest. 20US). Młodzi Amerykanie postulują silną wspólnotę rodzina-szkoła- -gmina (jedność) i z jej ukształtowaniem wiążą poczucie szczęścia jed­nostek oraz społeczeństwa. Wyrażanie szczęścia, mającego płynąć z współpracy rodziny, szkoły i gminy uzupełnia wypowiedzi amerykań­skich respondentów o harmonijnej jedności trzech środowisk eduka­cji dziecka i wyraźnie charakteryzuje ich orientację.STAN: Life – opisuje zróżnicowane ludzkie doświadczenia w pewnych życiowych sytuacjach (…) [kwest. 12US],IDEAŁ: Reader’s Digest – kobieta na okładce była uśmiechnię­ta, z czego wnoszę, że była szczęśliwa. Sądzę, że każdy będzie szczęśliwy w warunkach współpracy domu, szkoły i lokalnej wspólnoty [kwest. 12US], Podobną wymowę znajdujemy w wielu innych wypowiedziach (kwest. 15, 16, 20US, in.). Odkrywane w nich nastawienie wpisuje się w model pozytywnej socjalizacji od lat utrwalanej w USA. Amerykanie dążą do szczęścia (jednostkowego i społecznego dobrostanu) i ideały opisują w kategoriach temu podporządkowanych. Znalazło to od­zwierciedlenie w metaforach przyszłej współpracy szkoła-rodzińa- -gmina.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone