KONCEPCJA STRUKTURYZACJI

W związku z powyższą koncepcją strukturyzacji danych zawartych w kwestionariuszach wypełnionych przez ankietowanych studentów, szczegółowe analizy przedstawiane będą w częściach ujmujących po­grupowane – jak wyżej – elementy orientacji. Niżej zawarty jest zatem ich obraz, ukształtowany w wyniku analizy studenckich autoprezenta­cji znaczeń (znaków), odnoszących się do współpracy nauczyciela ze środowiskiem oraz dyskursu, toczącego się w tym obszarze. Obraz ten rozciąga się na trzy podrozdziały: Jak jest? Stan; Jak być powinno? Ide­ał; Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Perspektywy. W tej części analiz interesował mnie element struktury orientacji, jakim jest potoczna wiedza o danym fragmencie otaczającego świata. Występował tu zarówno opis, jak i diagnoza stanu wycinka społecznej rzeczywistości – obszaru współpracy rodziny, szkoły i gminy. Badani przedstawiali go, podając:     prawa i obowiązki rodziców, nauczycieli oraz członków lokalnej wspólnoty w dotyczące edukacji,  przykłady współpracy szkoły ze środowiskiem, czerpane z wła­snych doświadczeń,    stereotypy ról, w jakich nauczyciele widzą rodziców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)