KONSEKWENCJA NAPIĘCIA

Swoistą konsekwencją owego napięcia pomiędzy nadawcami i pośrednikami literatury z jednej, a jej odbiorcą dziecięcym z drugiej strony, napięcia powstałego w wyniku odmiennych perspektyw, uniemożliwiających wspólną ocenę tekstów, odmien­ności „światów” nadawcy i odbiorcy, były spory wokół kwestii wyodrębnienia literatury dla dzieci z całokształtu piśmiennictwa jako dziedziny rządzącej się swoistymi prawami rozwojowymi oraz właściwą sobie techniką twórczą. Oczywiście, nie chodzi tu wyłącznie o kwestię literatury pisanej intencjonalnie dla naj­młodszych odbiorców, ale także o problem społecznego obiegu utworów, o funkcjonowanie wszelkiego typu tekstów w obrębie społeczności dziecięcej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone