KONSEKWENCJA UWARUNKOWAŃ

W konsekwencji powyższych uwarunkowań, znajduje uzasadnienie teza, iż w amerykańskich realiach, podlegających badaniu, może mieć miejsce dyskurs partnerstwa, stanowiący odmianę dyskursu profe­sjonalnego, w którym nauczyciele – wykwalifikowani eksperci w tej dziedzinie, doskonale wiedzący jak kształtować partnerstwo, mogą podporządkowywać sobie w tym dziele potencjalnych partnerów, do­konując tego przy aplauzie twórców i zwolenników reform oświato­wych oraz programów w zakresie polityki społecznej. W tym świetle, odkryte w tej części analiz ograniczanie rodziców do roli najlepszych wychowawców oraz kłócące się z tym, wskazywanie ich licznych praw, może być uznane jako przejaw tej właśnie dyskursywnej praktyki.Holendrzy rolę rodzic jako partner rozumieją jako najbardziej cha­rakterystyczną w swojej rzeczywistości. Partner, czyli osoba zacho­wująca własną i szanująca autonomię innych, ceniąca współpracę i zaangażowana we współdziałanie, ukierunkowane na wspólny cel.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone