KREOWANA WSPÓLNOTA

Wspólnota przez nich kreowana ma być wspólnotą precyzyjnie określoną, respektującą okre­ślone zasady i normy współżycia. To rzeczywistość ujęta w ramy, a pod­porządkowani w niej są współdziałający partnerzy, rodzice i nauczyciele.Uczelnia, jaką jest objęta badaniem Windesheim wzmacnia tę re­torykę, posługując się nią w przekazie. Korzysta w dyskursie, który może­my określić profesjonalnym, podobnie jak to miało miejsce w przypad­kach pozostałych grup badawczych. Profesjonalność mówcy w nim jest instytucjonalną wymową religijnych wartości, instytucjonalnym działa­niem uczelni przenoszącej i rozwijającej protestanckie tradycje.Partnerstwo przez nią kreowane ma zatem ściśle określony koloryt, nie jest „niewinne” w swojej odmianie intencjonalnej czystości. W efek­cie uwikłania w ów dyskurs zyskuje zabarwienie, staje się „jakieś”, bę­dąc wkomponowanym w sprecyzowane wymagania dominującej ideologii religijnej. Konkluzja ta pozostaje w pewnej zbieżności z podsumowaniem pol­skiej i amerykańskiej części analiz, poświęconych rolom rodziców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone