KRYTYCZNOŚĆ ŚWIATA

Jak pisałam w szczegółowej cha­rakterystyce środowiska, z dwóch typów uczelni, reprezentowanych w USA, ten ma charakter mniej akademicki i oderwany od tradycji uni­wersytetów europejskich, jednocześnie bardziej elastyczny i żywiej re­agujący na potrzeby otoczenia (jakby postmodernistyczny, w opozycji do pozytywistycznie zorientowanych modeli tradycyjnych). Politycz­ność i związana z nią krytyczność wobec otaczającego świata, wydaje się naturalnie wkomponowana w ten model kształcenia. Jednak w spec­trum krytycznych podejść mogą rysować się, wyznaczone poszczegól­nymi ideologiami, projekty naprawy rzeczywistości, zagrażające transformacją w kierunku upolityczniania. Może tak być, na przykład, w sytuacji wysoko wyspecjalizowanych w kreowaniu partnerstwa edu­katorów, którzy w praktyce mogą zgłaszać wyłączne roszczenia do pew­nych rodzajów wiedzy eksperckiej i w toku dyscyplinujących procedur budować przewagę nad rzekomymi partnerami, w rzeczywistości – obiektami własnych działań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone