KSZTAŁT LITERATURY

Dyskutowano nad kształtem literatury kierowanej do młodych czytelników w ob­liczu zalewającej fali kultury masowej o niskim poziomie arty­stycznym; wskazywano, że szczególne zastrzeżenia wywołują te produkty kultury masowej, które dzięki rozbudowanej „pier­wotnej” przygodowości wpływają nie tylko na zmniejszenie po- czytności samej litertury, ale także — co jest znacznie bardziej groźne — odbijają się na sposobie czytania tekstów. Odbiorca odczytuje bowiem dzieło literackie w wielu kontekstach: jego historycznych nawarstwionych odczytań, interwencji pośredni­ków, ale także zgodnie z dominującymi w jego środowisku spo­sobami odczytywania sensów dzieła oraz z własnymi doświad­czeniami czytelniczymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone