KULTURA LITERACKA

Wydaje się, że problem opozycji artyzmu i dydaktyzmu po­jawić się może dopiero w płaszczyźnie odbioru tekstu literac­kiego. Sam bowiem zamysł autorski — choć stanowi układ od­niesienia dla inicjatywy pisarskiej — nie decyduje o tym czy tekst stanie się artystyczny czy dydaktyczny, czy będzie odbie­rany, odczytywany w perspektywie artystycznej czy utylitarno- -użytkowej. Nie decyduje o tym w sposób ostateczny również wewnętrzna przestrzeń utworu, która może być uznana za nie­czytelną, nie odczytana, nie zrozumiana, nie zauważona — lub przeciwnie: zgodna z pragmatyczną poetyką epoki (Jachowicz). Problem artyzmu i dydaktyzmu pojawia się dopiero w płasz­czyźnie odczytań tekstu przez pośredników i samych odbiorców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone