KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Kwestionariusz ankiety zawiera dziedziny interesujących badawczo zagadnień, pogrupowane według kategorii – składników struktury orientacji. Składa się z dwóch, uzupełniających się wzajemnie części. Pierwsza przybrała postać bardziej typową, zawiera pytania otwarte oraz zamknięte i częściowo otwarte lub częściowo zamknięte. W prze­ważającej liczbie pytań wykorzystana została 10-stopniowa skala, w któ­rej wartościom liczbowym przyporządkowane zostały stwierdzenia, rozpięte od „wcale”, poprzez „co nieco” do „bardzo”. Za pomocą tej właśnie skali badane są m.in. podejścia do stereoty­pów ról rodzicielskich, w zgodzie z tym, jak postrzegają je nauczyciele, budując swoją z nimi relację. W badaniu przyjęto, że rozpoznanie sto­sunku badanego do tych ról w sposób istotny opisuje jeden z elemen­tów jego orientacji, mianowicie potoczną wiedzę o rzeczywistości (Jak jest?). W proponowanym zestawie ról oparłam się na klasyfikacji, przedstawionej przez Rolanda Meighana.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone