LITERATURA DZIECIĘCA

Oczywiście, chodzi tu o dwojakie pojmowanie tradycji i współczesności: w sensie czysto literackim, a więc o konwencje komunikacyjno-artystyczne, w ramach których literatura ta dostrzega szanse swego istnienia, i w sensie pozaliterackim, ideowym, a więc o model rzeczywistości, jaką literatura ta wchłania w siebie, przetwarza j lub kreuje. Idźmy dalej. (Literatura dla dzieci ma swoje specy­ficzne prawa i obowiązki, specyficzne uwarunkowania. ; Przede wszystkim liczyć się ona musi z potrzebami i możliwościami swo­jego odbiorcy, od czego poniekąd, do pewnego stopnia, zwolniona jest literatura dla dorosłych. Ta ostatnia, jak wiadomo, me uwzględnia psychologicznych konsekwencji wynikających z wie­ku odbiorców, inaczej pojmuje i realizuje pojęcia wartości po­znawczych i dydaktycznych, jest w większym stopniu wynikiem „walki idei” niż ich elementarnego normowania, co w jakiejś mierze stanowi powinność literatury dla dzieci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone