LITERATURA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Czego i jak uczyć dziecko? Jakie systemy wartości mu uka­zywać? Co uznać za ważne i godne urzeczywistnienia? To zespół problemów szczególnie mocno akcentowanych w ważnych dla egzystencji narodu momentach. Nie na darmo Jan Zamojski po­wiedział, a Stanisław Staszic powtórzył w swojej Edukacji: „takie rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie” .Pomocną w wychowaniu młodzieży była zawsze literatura, dobra literatura, dająca świadectwo swoim czasom, odzwiercie­dlająca rozterki i poszukiwania człowieka. Aby dziecko, a póź­niej młody człowiek umiał odnaleźć prawdziwe i ważne wartości,’)’ trzeba najpierw przygotować go do lektury utworu literackieg^ Literatura dociera do niego bowiem różnymi kanałami — przez rodzinę, grupę rówieśniczą, radio, telewizję, prasę, teatr, film, a także przez przedszkole i szkołę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)