MAŁO KRYTYCZNY WIDZ

Zagrożenie to polega na tym, że — jak pisze Kuliczkowska — „mało krytyczny widz ,[i odbiorca] może popaść w nawyk korzystania jedynie z takich form, które nie wymagają aktywności, a postawa bierna sprzyja przytępieniu wrażliwości i osłabieniu poczucia wartości. […] Dziecko może zatrzymać się w rozwoju, popaść w nawyk konsumowania tylko najbardziej ułatwionych treści spośród tych, jakie proponują środki maso­wego przekazu, i wówczas już, mając możliwość wyboru, do tych na wyższym poziomie nie sięgnie” .Warto przy tej okazji zWrócić uwagę na fakt ciągłej popula­ryzacji książek z wyraźnym adresem dziecięcym, które wzmac­niają oddziaływanie kultury masowej. Są to na przykład utwo­ry, w których kategoria przygody jest elementem na tyle do­minującym, że jej właśnie podporządkowane zostają głębsze pła­szczyzny tekstu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone