METAFORYCZNE WYPOWIEDZI

Ich metaforyczne wypowiedzi w tym zakresie są ostrzejsze i bardziej jednoznaczne. Opisując ideał skupiają się też na konstruktywnych szczegółach, po­zwalających go osiągnąć, zwracają uwagę na język, charakter pożąda­nych relacji z wzajemnością jako ich podstawą, szeroko widzą zakres treści współpracy, itp. Grupa licencjatów odpowiada na to ogólnym postulatem rozwiniętego profesjonalizmu nauczycieli i koncentracji na dziecku.W świetle tych zróżnicowań w zakresie konstrukcji metafor przez badanych ze studiów zawodowych i akademickich, rodzi się potrzeba głębszych analiz obejmujących dyskurs, ujawniający się w tych dwóch typach przygotowania przyszłych nauczycieli do współpracy z otocze­niem dziecka. Wrócę do tego zagadnienia w kontekście dalej dokony­wanych porównań z rzeczywistością holenderską i amerykańską.Holendrzy z dystansem podeszli do zaproponowanej im metaforycz­nej formuły badań. Traktowali ją z pewną ostrożnością, być może nawet niechęcią. Ociągali się z odpowiedziami, dużo pytali podczas wypełnia­nia kwestionariusza. Sygnalizowali problemy z językiem (angielski nie jest ich językiem ojczystym), jednak nie potraktowali możliwości posłu­żenia się ikonami jako wybawiającej ich z kłopotu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone